Valg af forældre repræsentanter til skolebestyrelsen

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

Få hjælp til Aula

Få hjælp til at komme igang med Aula

Få et Uni-Login

Som forældre skal du også have et Uni-login. Det skal du have for at kunne logge på Aula.